Boka Säfsen

Boka boende

till och med 22 december

från 23 december

Lågpriskalender

Kurorna visar prisskillnaden mellan säsongens alla veckor och hjälper dig hitta den som passar dig bäst. Paket och kampanjer markeras med en röd prick i diagrammet.

Prisindex / Vecka

Sön-Sön
Tor-Sön
Sön-Tors
Prisindex
Vecka

Bokningsvillkor

När du bokar din vistelse hos oss regleras det av våra bokningsvillkor. De är skrivna så att det ska vara tydligt vad vad som gäller och vilka rättigheter och skyldigheter vi har mot varandra.

Uppdaterade bokningsvillkor barmarkssäsong 2020
Just nu gäller särskilda villkor med fri om- och avbokning fram till 5 dagar före ankomst för hela barmarkssäsongen. Gäller alla nybokningar från den 23 april.

Säfsen Resort som uthyrare och förmedlare ålägger sig att:

 • Ge en skriftlig bekräftelse på din bokning
 • Stugan/lägenheten stämmer med vår beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde ha känt till. Du bör efterfråga skriftlig bekräftelse på eventuell sådan information.
 • Informera alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
 • Du får disponera stugan från tidigast kl. 15.00 ankomstdagen.
 • På avresedagen får du disponera stugan till kl 11.00.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir godkänd och bindande i samband med att du har betalat din anmälningsavgift (eller hela hyran).

Betalning

 • Anmälningsavgiften (30 % av beloppet) betalas minst 10 dagar från det att vi har sänt bokningsbekräftelsen till dig. Vid webbbokning betalas anmälningsavgiften direkt vid bokningstillfället.
 • Slutlikviden (70 %) betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.
 • Vid bokning mindre än 30 dagar före ankomstdag betalas hela hyran inom 10 dagar från bokningsdatumet.
 • Vid bokning mindre är 10 dagar före ankomstdag betalas hela beloppet direkt vid bokning.

Innan tillträde av stugan måste hela hyran vara betald. Uppge bokningsnummer vid betalning och ta med bekräftelsen vid ankomst.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning, och då gäller reglerna för avbokning.

Men om jag får förhinder/det händer mig något?

Genom att köpa ett avbeställningsskydd (300 kr/bokning) kan du skydda dig mot avbeställningskostnaden. Ett avbeställningsskydd innebär att du i vissa fall kan avboka t om dagen innan avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 500 kronor per bokning samt det du redan har betalat för avbeställningsskyddet.

Avbeställningsskydd – vad gäller?

Följande orsaker får inte ha varit kända när du bokade:

a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Sänd intyget till oss så snart som möjligt och helst inom en vecka från dagen för avbokning. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetala inte vid avbokning.

Avbokning – vad gäller?

Du kan avboka via www.safsen.se eller per telefon 0591-775000 och ange ditt bokningsnummer. Om du avbokar mer än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 kronor per bokning.

Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar kvar till ankomst och har avbeställningsskydd och kan uppvisa giltigt intyg, så behåller vi avbeställningsskyddet (300 kr) och expeditionsavgiften på 500 kr. Du återbetala resterande belopp när vi har mottagit en skriftlig avbokning samt intyget.

Mina rättigheter

Om stugan/lägenhet inte tillhandahålls i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och vi inte har kunnat erbjuda dig en annan motsvarande stuga/lägenhet har du rätt att säga upp hyresavtale. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så vi har en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har några särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Mina skyldigheter

Den som bokar måste vara minst 20 år. Legitimering görs vid ankomst om behov föreligger. Undantag efter överenskommelse.

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl 23 och 07 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga stuggäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är också skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för din stuga/lägenhet.

Stugan/lägenheten får inte användas till något annat än vad som avtalades vid bokningen. Fler personer än som uppgavs vid bokningen får inte övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten.

Städning under vistelsen eller slutstädning ingår inte. Stugan ska vara välstädad när du lämnar den. Om detta inte görs kommer vi att utför en städning på din bekostnad. Du kan beställa slutstädning genom receptionen i god tid innan avresa.

Du måste lämna igen samtliga nycklar till din stuga/lägenhet vid avresa. Om du glömmer det så måste vi debitera en avgift om 500 kronor.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Strejk, naturkatastrofer, oförutsedda händelser

Båda parter har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av oförutsedda händelser som naturkatastrof, brand, längre avbrott i vatten- och energitillförsel, krigshandlingar och liknande. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Övrigt

I logipriset ingår inte städning under vistelsen eller slutstädning. Sänglinne, handdukar, toalettpapper och hushållspapper, barnsäng/barnstol ingår inte heller om inget annat anges på din bekräftelse.

Personuppgiftspolicy

Säfsen Resort AB avser att ge dig så mycket kontroll som möjligt över den privata information som du har givit oss.

Säfsen Resort AB är ansvariga för de uppgifter du lämnar till oss, till exempel när du beställer en katalog eller bokar boende. Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig, administration av din resa, kundvård och för att uppfylla lagkrav. Vi använder också dina personuppgifter för marknadsföring och personifiering och för utskick av information och kundundersökningar i samband med din resa genom utskick av:

 • broschyrer
 • nyhetsmail, om du har registrerat dig för detta
 • mailbekräftelse vid onlinebokning
 • välkomstmail innan ankomst
 • kundundersökning efter din vistelse hos oss

Om du flyttar, byter mailadress eller telefonnummer är det viktigt att du själv ändrar detta under ”Dina sidor”. Detta för att vi ska kunna upprätthålla en god kund- och registervård. Vi säljer ej eller lämnar ut dina uppgifter till andra företag. Vi samkör vårt register mot SPAR för att på så sätt ha en hög kvalitet på vårt kundregister.

Åldersgränser

För att boka och ingå avtal med Säfsen Resort AB måste du vara över 20 år. Minst två personer i sällskapet ska vara fyllda 20 år för att bo i boendet. Undantag sker efter överenskommelse. Legitimering sker vid ankomst.

Åldersgränsen är ett krav för att få tillträde till boendet. Om du vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

• För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovan nämnda regler ske efter överenskommelse.
• Under nyår, påsk och avslutningshelg gäller 23 års åldersgräns för samtliga i boendet.
• Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap.