Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy gällande GDPR

Den här integritetspolicyn redogör för hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss. Personuppgiftsansvarig är;

Säfsen Resort AB
Säfsbyn
S-770 10 Fredriksberg

Vår webbadress är: https://safsen.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, också kallat GDPR. Enligt Dataskyddsförordningen, som träder i kraft 25 maj 2018 har du rätt att få veta hur dina personuppgifter samlas in, används och lagras. Du har också rätt att bli ”glömd”, d.v.s. att vi raderar dina personuppgifter från våra register.

Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och annan information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du genomför ett köp på vår webbplats, bokar något på plats hos oss, kontaktar vår kundtjänst, deltar i en tävling eller registrerar dig som prenumerant för vårt nyhetsbrev. Informationen som vi samlar in kan inkludera ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, och i de fall du har ett ärende hos kundtjänst sparas information kring ärendet. Om du bokar något via vår uthyrning samlar vi även in längd, vikt samt ålder för att ge dig rätt utrustning. Vi lagrar inga kortuppgifter.  

Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och de sidor som du besöker på vår webbplats. Detta innehåll innehåller inte någon personligt identifierbar information. 

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig används för att:

3. Lagring av information

4. Utlämnande till tredje part

Säfsen Resort AB är de enda som äger informationen som samlas in på webbplatsen, via mejl eller via telefon. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke. 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantag gäller för betrodda parter som hjälper oss att driva vår webbplats och vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Andra uppgifter (ej personuppgifter) som t.ex. besöksstatistik kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd

Vi skyddar dina personuppgifter genom en rad olika säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice) har tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är placerade i en säker miljö.

6. Användning av cookies

Vi använder cookies. Cookies förbättrar användarupplevelsen på vår webbplats genom att bland annat identifiera återkommande besökare. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information. Du kan välja att blockera användandet av cookies i din webbläsare, men då riskerar du att få en sämre användarupplevelse. 

7. Avsluta prenumeration

Vi använder din e-postadress främst för att skicka ut din bekräftelse. I samband med ditt köp har du möjlighet att acceptera nyhetsbrev från oss med övrig information. Önskar du att avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev finns en länk längst ner i utskicket där du kan avregistrera dig.

8. Rätt till information och rätt att bli glömd

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter och den information vi har sparat om dig. Informationen kan till exempel ha sparats i samband med ett köp, kontakt med kundtjänst eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Du har också rätt att ”bli glömd”, d.v.s. raderad från våra register.

Vill du begära ett registerutdrag? Vänligen skicka in din begäran via post och märk kuvertet med ”Registerutdrag” eller ”Begäran om att bli glömd”, tillsammans med en kopia på ditt ID-kort samt din signatur till adressen nedan. Bifoga namn, mobiltelefon samt e-postadress, så att vi kan hitta dig i vårt register. Meddela även hur du vill att vi skickar informationen till dig, t.ex. via mejl, brev eller telefon. Så fort vi har behandlat ditt ärende så raderar vi självklart alla dina personuppgifter. 

Säfsen Resort AB
Säfsbyn
S-770 10 Fredriksberg