Bokningsvillkor

Information kring din bokning hos oss

Covid 19-anpassat

Vi tror på en semester i Sverige, på ett litet annat sätt än tidigare — vi har förberett allt på plats för det och om något skulle hända så vill vi att du skall känna dig trygg med att kunna boka av.

Om din planerade resa skulle bli påverkad av ytterligare restriktioner eller förändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten i direkt samband med Covid-19 gäller kostnadsfri ombokning fram till ankomstdatum.

Våra bokningsvillkor

Experience Säfsen AB, 770 10 Fredriksberg, tel. 0591-775000.

Som uthyrare och förmedlare är vi skyldiga att se till att:

• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning

• Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.

• Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

• Du får disponera stugan från tidigast kl. 16.00 ankomstdagen.

• Stugan disponeras till kl 10.00 på avresedagen.

När blir min bokning bindande?
När du betalt din faktura så har du godkänt din bokning.

När ska jag betala?
Se betalningsvillkor för Ecster.

Kortbetalning: https://www.ecster.se/content/shared/documents/terms/cardpayment/html
Fakturabetalning: https://www.ecster.se/content/shared/documents/terms/invoice/html/
Delbetalning: https://www.ecster.se/content/shared/documents/terms/partpayment/html

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Se betalningsvillkor för Ecster ovan.

Avbeställningsskydd – vad gäller?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 300 kronor per bokning, det innebär att du i vissa fall kan avboka fram t. o. m dagen innan avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 500 kronor per bokning samt kostnaden för avbeställningsskyddet.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.

b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

d) Covid regler. (Om din planerade resa skulle bli påverkad av ytterligare restriktioner eller förändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten i direkt samband med Covid-19 gäller kostnadsfri ombokning fram till ankomstdatum).

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka via www.safsen.se eller per telefon 0591-775000 och ange ditt bokningsnummer.
Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar före ankomst, har avbeställningsskydd och kan uppvisa giltigt intyg, så behåller vi avbeställningsskyddet på 300 kr och expeditionsavgiften på 500 kr. Du kan med ett avbeställningsskydd, omboka fram till dagen innan ankomst. Resterande belopp återbetalas till dig efter det att vi har fått intyget samt en skriftlig avbokning.

Utan avbeställningsskydd så gäller våra ordinarie av/ombokningsregler, vilket innebär att du kan av/omboka fram tills 30 dagar innan ankomst.

Säfsen 21/22 (Covid 19 anpassat)
Om din planerade resa skulle bli påverkad av ytterligare restriktioner eller förändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten i direkt samband med Covid-19 gäller kostnadsfri ombokning fram till ankomstdatum. Detta gäller bokningar till och med vintersäsongen 2021/2022. Om du ändrar till ett boende eller boendeperiod med högre pris betalar du enbart mellanskillnaden. I övrigt gäller ordinarie om- och avbokningsregler. Ombokning kan göras under innevarande säsong.

Vad har jag för rättigheter?
Om stugan/lägenheten inte tillhandahålls i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och vi inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så vi har en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har några särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Vad har jag för skyldigheter?
Minimum 20 år gäller för bokare i varje objekt. Legitimering sker vid ankomst. Undantag efter överenskommelse.

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23:00 och 07:00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga stuggäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för din stuga/lägenhet.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresa. Om du missar detta kommer vi att utföra en städning på din bekostnad. Du kan beställa slutstädning genom receptionen i god tid innan avresa.

Du måste lämna igen samtliga nycklar till din stuga/lägenhet vid avresa. Om du glömmer det så måste vi debitera en avgift om 500 kronor.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Krig, strejk, naturkatastrofer
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av naturkatastrofer, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energi tillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Laddstolpar
Laddning sker på hänvisade platser på vår anläggning. Det är ej tillåtet att ladda vid stugorna om inget annat står angivet.